Dumplings and Dim Sim


Pork Dumpling (8)
(Steamed / Pan Fried)
6.75
Vegetable Dumpling (8) 6.25
Chicken Spinach Dumpling (8)
(Steamed / Pan Fried)
6.75
Shrimp Dumpling (8) 7.25
Dim Sum (Meat) (8) 6.75
Shrimp Shumai (8) 6.75
spicy Pan-Fried Wonton (10)
Spicy garlic Sauce / sesame sauce
5.95
Steamed Mini Pork Bun (6) 5.95
Dim Sum Platter (10)
2 pcs each of: pork, veg. Chicken spinach, shrimp dumpling & dim sum
7.95