Dumplings and Dim Sim


Pork Dumpling (8)
(Steamed / Pan Fried)
6.50
Vegetable Dumpling (8) 6.00
Chicken Spinach Dumpling (8)
(Steamed / Pan Fried)
6.50
Shrimp Dumpling (8) 7.00
Dim Sum (Meat) (8) 6.50
Shrimp Shumai (8) 6.50
spicy Pan-Fried Wonton (10)
Spicy garlic Sauce / sesame sauce
5.75
Steamed Mini Pork Bun (6) 5.75
Dim Sum Platter (10)
2pcs each of: pork, veg. Chicken spinach, shrimp dumpling & dim sum
7.75